Kruimelpad

Waarschuwingsdag verlengen en opzeggen abonnementen

Vandaag houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een handhavingsdag voor de regels rond het verlengen en opzeggen van abonnementen. ACM gaat tientallen bedrijven waarschuwen die abonnementen aanbieden en zich daarbij niet aan de wettelijke regels houden. Bedrijven die abonnementen aanbieden mogen deze na afloop van de looptijd niet zonder meer stilzwijgend verlengen. Bovendien mogen zij geen drempels opwerpen voor consumenten die willen opzeggen. ACM geeft de bedrijven een termijn waarbinnen zij hun gedrag moeten aanpassen. Doen zij dat niet, dan zal ACM een sanctie opleggen. Martijn van Dam, een van de initiatiefnemers van deze wet, zal de actie rond 16.00 uur afsluiten.

Het gaat om bedrijven die abonnementen op bijvoorbeeld kranten, tijdschriften of kinderboekjes verkopen, maar ook om sportscholen of datingbedrijven. ACM benadert bedrijven waarover de toezichthouder de afgelopen tijd via ConsuWijzer meldingen ontving. ACM spreekt deze bedrijven aan zodat zij hun gedrag aanpassen. Anita Vegter, bestuurslid van ACM: “Bedrijven die zich niet houden aan de regels voor abonnementen benadelen consumenten en bedrijven die dat wel doen. Dat is onwenselijk. Daarom houden we nu deze waarschuwingsdag.”

Consumenten kunnen signalen over bedrijven melden bij ConsuWijzer. Dat helpt ACM bij het vaststellen van de aard en de omvang van de problemen waartegen de toezichthouder moet optreden.

Regels voor opzeggen abonnementen

Er gelden strenge regels voor het verlengen van abonnementen, waarmee het voor consumenten eenvoudiger is hun abonnement na de afgesproken looptijd op te zeggen. Zo geldt dat:

  • Abonnementen na afloop van de afgesproken looptijd niet stilzwijgend mogen worden omgezet in een overeenkomst voor bepaalde duur. Verlengen voor onbepaalde tijd mag, mits het met een maximum van één maand opgezegd kan worden, met uitzondering van dag-, week- en maandbladen. Deze mogen met maximaal drie maanden verlengd worden.
  • Voor abonnementen op bladen of tijdschriften die minder dan 1x per maand verschijnen geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.
  • Ondernemers mogen geen drempels opwerpen voor het opzeggen. Zo moet het opzeggen in ieder geval op dezelfde manier kunnen als waarop het abonnement is afgesloten.
  • Proefabonnementen op dagbladen of tijdschriften moeten na de afgesproken proeftijd eindigen.

Deze regels gelden voor diverse soorten abonnementen, zoals voor telefoon, internet, energie, maar ook voor kranten en tijdschriften, sportscholen en andere diensten. Verzekeringen en lidmaatschappen voor verenigingen vallen niet onder deze regels.

Consumenten kunnen meer informatie vinden op ConsuWijzer: