Kruimelpad

Onderzoek

Rapport CEG 'Rood staan op particuliere betaalrekeningen'

13-06-2014

Onderzoek naar marktmacht

Onderzoeksbureau CEG heeft in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek uitgevoerd naar rood staan op particuliere betaalrekeningen.

CEG concludeert dat het aannemelijk is dat rood staan geen aparte markt is, maar deel uitmaakt van de bundel van betaaldiensten onder de particuliere betaalrekeningen en de markt voor consumptief krediet.

Dit betekent dat de rentes op de roodstand beïnvloed worden door de tarieven voor alle betaaldiensten en de rentes op consumptief krediet. CEG concludeert op basis van diverse analyses tevens dat er geen aanwijzingen zijn voor marktmacht op deze twee markten.

ACM onderschrijft, in haar visie op dit onderzoek, de conclusies van CEG met inachtname van enkele kanttekeningen. ACM ziet nog ruimte in het verbeteren van de transparantie aangaande de kosten die consumenten jaarlijks maken voor hun betaalrekening, inclusief de kosten voor roodstand.

Engelse versie van het CEG-rapport: