Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerkingsprotocol tussen de Autoriteit Consument & Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Dit samenwerkingsprotocol, dat op 26 mei 2014 in de Staatscourant is geplaatst, legt een aantal algemene uitgangspunten en afspraken vast voor de uitwisseling van informatie tussen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast regelt dit protocol specifiek de samenwerking tussen beide organisaties in het kader van de uitvoering van een Europese Richtlijn (2003/6/EG) en een Europese Verordening (2006/2004/EG). De Richtlijn gaat over het tegengaan van marktmisbruik op de groothandelsmarkten voor energie (REMIT). De Verordening regelt een Europees samenwerkingsverband tussen consumententoezichthouders. Dit samenwerkingsprotocol treedt in de plaats van de afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de AFM over de wijze van samenwerking tussen de Consumentenautoriteit en de AFM. Bedoelde afspraken komen bij de inwerkingtreding van dit samenwerkingsprotocol te vervallen.

Bekijk het samenwerkingsprotocol tussen ACM en AFM