Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar in last onder dwangsom KPN

ACM heeft op 20 december 2012 aan KPN B.V. een last onder dwangsom opgelegd. ACM had geconstateerd dat KPN het Zakelijk BelBasis abonnement eenzijdig had omgezet naar een Zakelijk BelVrij Totaal abonnement met andere voorwaarden. Omdat de gewijzigde voorwaarden niet aantoonbaar in het voordeel van de abonnees waren, had KPN hen de mogelijkheid moeten bieden om hun abonnement kosteloos te beëindigen. Aangezien KPN haar (zakelijke) klanten deze mogelijkheid niet had geboden, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) KPN de verplichting opgelegd dit alsnog te doen op straffe van een dwangsom van maximaal € 300.000.

Tegen de last onder dwangsom heeft KPN bezwaar gemaakt. ACM heeft het bezwaarschrift van KPN behandeld en heeft het bezwaar op 10 april 2014 ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing op bezwaar kan KPN beroep indienen bij de rechtbank.

 

Documenten

Besluit op bezwaar in last onder dwangsom KPN (PDF - 203.08 KB)