Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Agenda Markttoezichthoudersberaad 2014

Het Markttoezichthoudersberaad (MTB) is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Deelnemers zijn: ACM, AFM, CBP, DNB, Kansspelautoriteit en de NZa. 

Hoewel elke toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht zijn vaak vergelijkbaar. Het MTB beoogt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht en beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.

Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn. Met als doel in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen over zaakoverstijgende thema’s uit te wisselen. Bilaterale samenwerking in specifieke zaken wordt geregeld in samenwerkingsprotocollen tussen toezichthouders.

Terugblik 2013 en vooruitblik 2014

In 2013 heeft het MTB twee seminars georganiseerd voor zijn bestuurders en medewerkers. De onderwerpen waren ‘Extern toezicht door intern toezicht’ (juni) en ‘Zijn wij een goede toezichthouder?’ (november). Ook heeft het MTB in 2013 de door haar opgestelde Criteria voor Goed Toezicht ter consultatie gepubliceerd. Dit heeft, na verwerking van de reacties, geresulteerd in publicatie van de Criteria in februari 2014. Daarnaast heeft het MTB input gegeven in diverse gremia.

In 2014 worden wederom twee seminars georganiseerd. Op 10 juni vindt er een seminar plaats met als thema ’De rol van techniek binnen toezicht’. Een vraag die daarbij aan de orde komt is bijvoorbeeld ‘hoe kan techniek ons helpen bij detecteren en prioriteren?’. Het tweede seminar van 2014 vindt plaats op 13 november en heeft als thema ‘Toezicht op integriteit’.

Meer informatie over het Markttoezichthoudersberaad