Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Essent beboet voor negeren Bel-me-niet Register

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft energiebedrijf Essent beboet voor het overtreden van de telemarketingregels. Essent Retail Energie B.V. heeft grote aantallen consumenten gebeld met een commercieel aanbod. Essent heeft verzuimd adressen uit het belbestand te verwijderen van consumenten die stonden ingeschreven bij het Bel-me-niet Register. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Veel consumenten kiezen ervoor zich in te schrijven bij het Bel-me-niet Register, omdat zij niet ongevraagd gebeld willen worden. Als zij dan tóch worden gebeld, ondermijnt dit het doel van het register: het verminderen van de consumentenirritatie over ongevraagde telemarketing.” Daarom heeft ACM Essent boetes opgelegd van in totaal EUR 47.500.

Klachten bij ConsuWijzer

Het onderzoek is gestart onder andere naar aanleiding van klachten van consumenten bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. Consumenten klaagden dat zij gebeld werden ondanks het feit dat zij stonden ingeschreven bij het Bel-me-niet Register.

Uit onderzoek van ACM is gebleken dat Essent in de onderzochte periodes – in 2010 en 2011 –  grote aantallen consumenten heeft gebeld waaronder consumenten die stonden ingeschreven bij het Bel-me-niet Register. Essent maakte voor haar werving gebruik van telefoonnummers van consumenten die hun gegevens hadden achtergelaten via enquêtes op websites. Consumenten die aan de enquête deelnamen en hun gegevens invulden, maakten kans op een prijs. Essent mag deze telefoonnummers alleen gebruiken voor telefonische werving als de consumenten daar uitdrukkelijk en ondubbelzinnig om hebben gevraagd. Dit bleek niet altijd het geval. Daarom had  Essent deze telefoonnummers vóór gebruik moeten vergelijken met het Bel-me-niet Register. Voor deze overtredingen heeft ACM Essent beboet.

Bel-me-niet Register

Sinds 1 oktober 2009 is het wettelijk Bel-me-niet Register in werking getreden. Dit betekent dat bedrijven die via telemarketing klanten werven geen consumenten mogen bellen die staan ingeschreven bij dit register, tenzij het consumenten betreft die eerder klant zijn geweest bij het bedrijf. Inmiddels staan zo’n 8 miljoen consumenten ingeschreven in het register.