Kruimelpad

ACM zet regels wederverkopers energie op een rij

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag op haar website een overzicht gepubliceerd van de regels die gelden voor wederverkopers van energie. Wederverkopers van energie zijn partijen op de energiemarkt die zelf geen vergunning hebben voor de levering aan kleinverbruikers. Voor de levering aan kleinverbruikers werken zij samen met een andere partij die over een leveringsvergunning beschikt. Dit is toegestaan. Maar een wederverkoper mag geen contracten op zijn eigen naam afsluiten. Deze moeten staan op naam van de vergunninghouder met wie hij samenwerkt. Alleen dan zijn de klanten beschermd in geval van een faillissement van de vergunninghouder of wederverkoper.

Omdat ACM de laatste tijd een groei ziet in het aantal wederverkopers heeft ze de regels waaraan deze, vaak kleine, partijen moeten voldoen op een rij gezet.

De belangrijkste regels die gelden voor een wederverkoper van energie, zijn dat hij:

  • duidelijkheid biedt aan zijn klanten dat hij een wederverkoper is;
  • alleen contracten aanbiedt die op naam staan van de vergunninghouder;
  • duidelijkheid biedt over de vergunninghouder met wie hij samenwerkt;
  • duidelijkheid biedt over de wijze waarop de facturering en klantenservice zijn geregeld.

Onbekendheid regels wederverkopers

ACM heeft eerder gekeken naar de omvang van wederverkoop van energie en naar de naleving van de regels. Dit gebeurde naar aanleiding van het faillissement van Trianel eind 2012. Hieruit bleek dat er verschillende partijen actief zijn als wederverkoper, maar dat zij daarover niet altijd duidelijk waren naar hun klanten. De regels die gelden bij wederverkoop bleken soms onbekend. Nadat ACM partijen hierop heeft gewezen, hebben zij hun informatie aan hun klanten hierop aangepast.

Voor alle partijen die als wederverkoper van energie actief zijn of willen worden, heeft ACM de regels voor wederverkopers nu op een rij gezet.

Naar de regels voor wederverkopers van energie

Meer informatie voor consumenten over wederverkoop van energie