Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM dwingt GTS juiste transporttarieven te hanteren

ACM stelt jaarlijks de transporttarieven vast die de beheerder van het landelijk gastransportnetwerk Gasunie Transport Services (GTS) hanteert voor zijn afnemers. GTS moet volgens de regels van de tariefregulering voor de gereguleerde diensten die zij aanbiedt de tarieven in rekening brengen die door ACM zijn vastgesteld. Maar de toezichthouder heeft op basis van uitvoerig onderzoek geconstateerd dat GTS afwijkende tarieven voor gereguleerd transport in rekening heeft gebracht. Twee afnemers kregen langjarige vaste tarieven aangeboden voor het invoeden en transporteren van gas en hebben hiervoor miljoenen teveel betaald. ACM heeft hierover een rapport opgemaakt en GTS heeft vervolgens haar werkwijze met terugwerkende kracht aangepast.

ACM heeft in dit geval geen boete opgelegd omdat de Gaswet daartoe geen mogelijkheden biedt. ACM heeft het Ministerie van EZ verzocht om de Gaswet op dit punt aan te passen; zo zou het in de toekomst mogelijk worden een boete op te leggen wanneer GTS ongereguleerde tarieven voor gereguleerde diensten aanbiedt.

 

Documenten

ACM dwingt GTS juiste transporttarieven te hanteren (PDF - 76.83 KB)