Kruimelpad

Monitoringrapportage slimme meter energie 2012-2013

Op 1 januari 2012 is de zogenoemde kleinschalige aanbieding van de slimme energiemeter gestart. Dit is de eerste fase op weg naar een slimme meter voor elke kleinverbruiker in Nederland. In opdracht van de minister van Economische Zaken rapporteert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de uitrol van de slimme meter.

Dit is de eindrapportage van de monitoring van ACM over 2012 en 2013. Deze eindrapportage is op 10 maart 2014 door de minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wat zijn de kernpunten uit het ACM-rapport?

  • De introductie van de slimme (digitale) energiemeter verloopt goed
  • Consumenten zijn tevreden over de plaatsing en over de rol van de netbeheerders
  • Er zijn geen belemmeringen om de introductie van de slimme meter verder te intensiveren
  • De besparingsmogelijkheden van de slimme meter worden nu nog onvoldoende benut
  • Opvoeren van het tempo van de introductie is nodig om het aanbod van energiebesparingsdiensten te vergroten
  • Netbeheerders moeten plaatsingsinformatie beschikbaar stellen