Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete KPN OT2010

KPN is verplicht om haar concurrenten onder gelijke voorwaarden als zichzelf toegang te verlenen tot haar netwerk voor vaste telefonie. Wijzigingen van de voorwaarden voor deze toegang, zoals tariefinformatie, moeten tijdig en volledig worden aangekondigd. ACM heeft geconstateerd dat KPN op een cruciaal moment in de aanbestedingsprocedure tariefinformatie achterhield die zij verplicht was met haar concurrenten te delen. Door haar concurrenten niet te informeren over een door KPN doorgevoerde kortingsregeling kwamen deze concurrenten op achterstand te staan tijdens het aanbestedingsproces. Zij konden deze lagere tarieven niet meer verwerken in hun aanbod.

Verloop van de procedure

De boete werd opgelegd op 21 december 2011, maar bekendmaking ervan heeft KPN tot 23 januari 2014 via de rechter tegen kunnen houden. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op die datum bepaald dat ACM het besluit en daarmee de boete openbaar mag maken.Op 24 oktober 2013 heeft de Rechtbank Rotterdam het oordeel van ACM bevestigd dat KPN een overtreding heeft begaan. Openbaarmaking van dit besluit was door de rechter op verzoek van KPN opgeschort.

KPN heeft bij het CBb hoger beroep aangetekend tegen het boetebesluit.

 

Documenten

Boete KPN OT2010 (PDF - 295 KB)