Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM publiceert werkwijze digitaal onderzoek

ACM publiceert haar definitieve werkwijze bij digitaal onderzoek. Een concept van de werkwijze is eerder voorgelegd aan diverse betrokken partijen. Hun inbreng is verwerkt in deze definitieve werkwijze.

In haar werkwijze heeft ACM waarborgen opgenomen die zij in acht neemt bij het onderzoeken van digitale gegevens. Met de bijbehorende werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat  maakt ACM transparant hoe zij in haar onderzoeken omgaat met het recht op beschermde correspondentie met een advocaat. ACM geeft aan hoe zij beoordeelt wanneer daarvan sprake is. Beide werkwijzen gelden voor alle onderzoeken die ACM doet.

De nieuwe werkwijze vervangt met ingang van 12 februari 2014 alle werkwijzen die ACM nu hanteert. De 'NMa digitale werkwijze 2010’ is om deze reden al eerder ingetrokken. De werkwijzen zijn vanaf vandaag op de website van ACM te vinden.

Aan de vaststelling van de digitale werkwijze is een consultatie voorafgegaan. In de zomer van 2013 heeft de ACM via een schriftelijke consultatieronde en een bijeenkomst inbreng gevraagd van marktpartijen op haar nieuwe concept werkwijzen.

Op basis van deze reacties zijn de werkwijzen deels aangepast. De ontvangen reacties en een overzicht van de aanpassingen die hiervan het gevolg zijn, kunt u hieronder vinden.