Kruimelpad

Reactie op ontwerpbesluit De Kleef B.V. voor ontheffing van een gastransportnet te Arnhem

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil een ontheffing voor het beheer van een eigen gastransportnet verlenen aan De Kleef B.V. Op 20 december 2013 heeft ACM dit voornemen vastgelegd in een ontwerpbesluit. Hierop heeft ACM zienswijzen ontvangen.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffingen