Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit GTS 2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven voor GTS vastgesteld, die deze netbeheerder in 2014 mag hanteren voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor de uitvoering van:

  • de transporttaak
  • de aansluittaak
  • de bestaande aansluitingtaak
  • de taak balancering en de
  • taak kwaliteitsconversie

Wat zijn de taken van GTS?

GTS beheert het landelijke netwerk van gasleidingen in Nederland en lost storingen op. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden uiteindelijk doorberekend aan consumenten en bedrijven.

Hoe komen de tarieven van GTS tot stand?

GTS heeft op 18 oktober 2013 een voorstel ingediend bij ACM voor de tarieven die zij in 2014 in rekening wil brengen. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en nu de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In oktober 2013 heeft ACM een methodebesluit voor GTS vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van GTS in 2014 worden berekend. Hierop heeft  ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer weten?

 

Documenten

Tarievenbesluit GTS 2014 (PDF - 486.17 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 Tarievenmodule GTS 2014 (XLSX - 153.16 KB) Rekenmodule GTS 2014 (XLSX - 701.39 KB) Rapport doelmatigheid GTS 2014 (PDF - 976.51 KB)