Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Aanhouden Exitcapaciteit

Op 12 december 2013 heeft ACM een besluit genomen tot wijziging van de gascodes.

Gasunie Transport Services gaat de capaciteit op de exitpunten van klanten voortaan reserveren tot één maand voordat hun contract afloopt. Dit betekent dat deze klanten niet langer dan een jaar vooruit hoeven te contracteren om zeker te zijn van capaciteit. De klanten van GTS zijn de zogenoemde direct aangeslotenen met een aansluiting op het gastransportnet van GTS.

De gezamenlijke netbeheerders hebben een voorstel voor wijziging ingediend bij ACM. Het besluit is te downloaden via deze pagina. Tevens ligt het besluit ter inzage bij ACM (Zurichtoren, Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag). Als u inzage wenst kunt u contact opnemen met de Directie Energie van ACM op telefoonnummer 070 – 722 20 00.

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan in de Staatscourant.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking, beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie over het besluit aanhouden van exitcapaciteit

 

Documenten

Codebesluit Aanhouden Exitcapaciteit (PDF - 95.68 KB)
 

Meer in deze zaak

 

Zie ook