Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarieven loodsen stijgen in 2014 met 1%

De tarieven die loodsen in rekening mogen brengen aan rederijen stijgen vanaf 1 januari 2014 met 1,02% ten opzichte van de tarieven voor 2013. Met dat besluit stelt ACM de tarieven lager vast dan het oorspronkelijke tariefvoorstel van de Nederlandse Loodsen corporatie (NLc).

“We hebben met de NLc afgesproken dat het tariefvoorstel aangepast wordt aan de meer recente economische verwachtingen van het CPB. Voor 2014 stijgt daardoor het aantal verwachte loodsreizen, dat heeft een matigend effect op de tarieven,” aldus Henk Don, bestuurslid van ACM. “Daarnaast konden de tarieven lager worden vastgesteld dan de loodsen zelf aanvankelijk hadden voorgesteld. Dat had te maken met de nieuwe cao in het loodswezen en afspraken met Vlaanderen over de verrekening van kosten voor loodsdiensten naar Antwerpen”.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft ACM in september 2013 in het gelijk gesteld over de stand-by regeling in de regio Scheldemonden. In deze regeling is bepaald dat de loodsen in de regio Scheldemonden tegen betaling veertien dagen per jaar extra stand-by staan om zo pieken in de vraag op te kunnen vangen. ACM vond dat de loodsen deze regeling efficiënter konden organiseren. Ook dat werkt door in de uiteindelijke tarieven.

“Al met al hebben we met deze tarieven voor 2014 een balans gevonden tussen de belangen van de loodsen en de belangen van de afnemers van hun diensten,” zo concludeert Henk Don.

Omdat loodsen een monopoliepositie hebben, moet een onafhankelijke toezichthouder beoordelen of er geen onredelijk hoge tarieven worden gerekend. ACM stelt jaarlijks de loodsgeldtarieven vast op basis van de Loodsenwet. ACM beoordeelt daartoe het voorstel dat de NLc halverwege het jaar indient. ACM mag afwijken van het voorstel als zij meent dat dit voorstel onvoldoende bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze, productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Tegen dit tarievenbesluit van ACM staat bezwaar en beroep open.

 

Meer in deze zaak