Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM keurt fusie ziekenhuizen Bronovo en Medisch Centrum Haaglanden goed

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de fusie tussen het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en Bronovo in Den Haag goed. Voor zorgverzekeraars blijft ook na de fusie de mogelijkheid bestaan om goede afspraken te maken met de ziekenhuizen voor hun verzekerden. Patiënten houden voldoende keuzemogelijkheden in ziekenhuiszorg.

Er blijven na de fusie in Den Haag twee ziekenhuiscombinaties over: Haga/Reinier de Graaf Groep en de nieuwe combinatie Bronovo/MCH. Beide groepen hebben enkele ziekenhuislocaties in en rond Den Haag. In de regio Den Haag is er naast deze ziekenhuizen ook een groot aantal Zorgbehandelcentra waar vaak specialistische behandelingen worden uitgevoerd zoals orthopedie, dermatologie en oogheelkunde. Patiënten in en rond Den Haag kunnen bovendien uitwijken naar ziekenhuizen in bijvoorbeeld Leiden. Er blijft voor patiënten dus voldoende keuze over.

Een meerderheid van de zorgverzekeraars ziet geen nadelen van de fusie omdat zij met de verschillende ziekenhuizen voldoende kunnen onderhandelen over prijs en kwaliteit van de zorg. De patiëntenadviesraden van Bronovo en van MCH staan positief tegenover de fusie.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM: ‘Alles afwegende vind ik dat deze fusie kansen biedt voor de ziekenhuizen om de zorg te verbeteren en er blijft voldoende keuze voor de consumenten om de zorg te krijgen die ze willen.’

ACM hecht veel waarde aan de oordelen van patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars en heeft de verschillende argumenten zorgvuldig afgewogen. De manier van beoordelen van fusies en samenwerkingen door ACM staat beschreven in de ‘Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’.