Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Terinzagelegging wijzigingen veilingregels Britned

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 13 november 2013 een voorstel ontvangen tot wijziging van de veilingregels (“access rules”) van Britned Development Limited.

Het voorstel omvat verschillende wijzigingen van de veilingregels waaronder de introductie van een reserveprijs voor de impliciete veiling, verduidelijking van de pro-rata beperkingsmethodiek, wijziging van de definitie van “reserveprijs” en de wijziging van de publicatiedeadline van de specificaties voor de medium veilingen.

Terinzagelegging

Het voorstel ligt vanaf de datum van publicatie van deze kennisgeving voor een periode van twee weken voor een ieder ter inzage ten kantore van ACM.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze naar keuze schriftelijk en/of mondeling naar voren brengen.

Mondelinge en schriftelijke zienswijzen

Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken, krijgt u hiervoor de mogelijkheid tijdens een hoorzitting op 6 december 2013 van 10:00 uur tot 12:00 uur ten kantore van de ACM. U dient zich aan te melden voor deze hoorzitting. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 november 2013 via een e-mail aan mevrouw P. Horvers (paula.horvers@acm.nl). Wanneer er geen aanmeldingen zijn, komt de geplande hoorzitting te vervallen.

Schriftelijke zienswijzen over het voorstel kunnen tot dinsdag 10 december 2013 naar voren worden gebracht aan ACM, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag of via e-mail naar Rose.Sargant@acm.nl onder vermelding van zaaknummer 13.0579.52.

 

Documenten

Terinzagelegging wijzigingen veilingregels Britned (PDF - 48.71 MB)