Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verslag klankbordgroep regulering GTS 4E reguleringsperiode

Belanghebbenden uit de energiesector spraken op 10 september 2013 met elkaar over de regulering van landelijk netbeheerder gas, GTS, voor de 4e reguleringsperiode.

Er is gesproken over het voornemen van ACM om de regulering van de gasaansluitdienst te verduidelijken ten opzichte van de ontwerpbesluiten van ACM van 1 mei 2013. Het doel van deze klankbordgroep is belanghebbenden de gelegenheid te bieden hun reactie op deze voornemens naar voren te brengen.

 

Documenten

Verslag klankbordgroep regulering GTS 4E reguleringsperiode (PDF - 117.28 KB)