Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: het verkrijgen van zeggenschap

Op 12 september 2013 is onderstaande informele zienswijze afgegeven over de vraag of een voorgenomen outsourcingstransactie kwalificeert als concentratie in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet.

ACM komt tot de conclusie van de voorgelegde outsourcingstransactie als een concentratie moet worden aangemerkt en betrekking heeft op de verkrijging van uitsluitende zeggenschap. Deze conclusie wordt in de situatie waarvan sprake is niet anders doordat hetgeen wordt overgedragen verkregen wordt door twee verschillende entiteiten binnen de groep van de verkrijgende partij. 

 

Documenten

Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: het verkrijgen van zeggenschap (PDF - 76.42 KB)