Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffingaanvraag VDL Netherlands Car B.V. (voor elektriciteitsnet)

VDL Netherlands Car B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt op  15 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn elektriciteitsnet. VDL Netherlands Car B.V. stelt eigenaar te zijn van een elektriciteitsnet, te Born. Op het stelsel van verbindingen zijn twee afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 12.0341.30.

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan VDL Netherlands Car B.V. een ontheffing wordt verleend.

ACM is van plan een ontheffing te verlenen voor dit elektriciteitsnet. ACM legt het ontwerp ontheffingbesluit op 18 oktober 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 28 november 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit. Het ontwerp ontheffingbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 12.0341.30.

Op 22 november 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot en met 1 november 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 12.0314.30. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren. 

 

Documenten

Ontheffingaanvraag VDL Netherlands Car B.V. (voor elektriciteitsnet) (PDF - 4.36 MB)
 

Bijlagen

Oude ontheffing VDL Netherlands Car B.V. voor elektriciteitsnet (PDF - 312.19 KB)