Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Maasvlakte Olie Terminal elektriciteitsnet te Maasvlakte Rotterdam

ACM is van plan een ontheffing te verlenen voor het elektriciteitsnet van Maasvlakte Olie Terminal C.V. te Maasvlakte Rotterdam.

ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 17 oktober 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 27 november 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit.

Maasvlakte Olie Terminal C.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt op  20 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn elektriciteitsnet. Maasvlakte Olie Terminal C.V. stelt eigenaar te zijn van een elektriciteitsnet, te Maasvlakte Rotterdam. Op het net zijn vijf afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 104341.

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Maasvlakte Olie Terminal C.V. een ontheffing wordt verleend.

Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104341.

Op 21 november 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot en met 31 oktober 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104341. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren. 

 

Documenten

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Maasvlakte Olie Terminal elektriciteitsnet te Maasvlakte Rotterdam (PDF - 4.56 MB)