Kruimelpad

Consultatie nieuwe werkwijzen ACM 2013

Reacties consultatie digitale werkwijze 2013

In bijgevoegd document treft u de reacties aan op de consultatie van de voorgestelde nieuwe ACM werkwijze. De volgende stap in het proces is dat de reacties worden beoordeeld of deze moeten leiden tot aanpassingen in de voorgestelde werkwijze. Daarna wordt een nieuw concept opgesteld. Na een besluit van het Bestuur wordt de werkwijze definitief vastgesteld. 

 

Zie ook