Kruimelpad

Stichting Amarant Groep - NSWAC (concentratiebesluit)

Op 25 september  2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld dat de gemelde operatie moet worden aangemerkt als concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet en is besloten dat voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist.

Dit besluit met kenmerk 2013/204418 is aan de meldende partijen op 25 september 2013 bekendgemaakt.

 

Documenten

Stichting Amarant Groep - NSWAC (concentratiebesluit) (PDF - 60.79 KB)