Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Innova Energie B.V. vergunning gas

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 13 september 2013 vergunning verleend aan Innova Energie B.V. om gas te leveren aan kleinverbruikers. Volgens de Gaswet moet de houder van een vergunning kunnen aantonen dat:

  • hij in staat is om op een betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere kleinverbruiker die daarom verzoekt;
  • hij beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak;
  • hij redelijkerwijs in staat kan worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in de Gaswet (hoofdstuk 5, art. 45, eerste lid) na te komen.

ACM is van oordeel dat Innova Energie B.V. voldoende heeft aangetoond aan de vereisten van de vergunning te voldoen en verleent namens de Minister van Economische Zaken de vergunning.

 

Documenten

Innova Energie B.V. vergunning gas (PDF - 241.79 KB)