Kruimelpad

InEnergie Levering mag gas leveren aan kleinverbruikers

InEnergie Levering mag gas leveren aan kleinverbruikers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 10 september 2013 hiervoor namens de minister van Economische Zaken een vergunning verleend.

ACM vindt dat InEnergie Levering voldoende heeft aangetoond te voldoen aan de wettelijke vereisten die nodig zijn om energie aan kleinverbruikers te leveren.

Een vergunning is alleen nodig voor de levering aan kleinverbruikers.

Verplichtingen vergunninghouders

Wat is een kleinverbruiker?