Kruimelpad

Stichting Vierstroom - Stichting Langeland Ziekenhuis concentratiebesluit

Stichting Vierstroom is voornemens Stichting Langeland Ziekenhuis over te nemen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. ACM deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist.