Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffing Philips Electronics Nederland B.V. (voor gastransportnet)

Zienswijze

Op 4 september 2013 is door Philips Electronics Nederland B.V. een schriftelijke reactie op het ontwerp ontheffingbesluit gegeven. Deze schriftelijke reactie staat onderaan deze pagina. ACM heeft verder geen reacties van andere belanghebbenden ontvangen.

Hoorzitting

Op 12 september 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot 22 augustus 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104346. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren.

Ontwerp ontheffingsbesluit 

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Philips Electronics Nederland B.V. een ontheffing wordt verleend. ACM is van plan een ontheffing te verlenen voor dit gastransportnet. ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 8 augustus 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 19 september 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit. Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-722 20 00). U vindt het ontwerpbesluit onderaan deze pagina met de titel 'download'.

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104346.

Aanvraag ontheffing

Philips Electronics Nederland B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt op 16 november 2013 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn gastransportnet. Philips Electronics Nederland B.V.  stelt eigenaar te zijn van een gastransportnet, te Eindhoven. Op het net zijn 39 afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 104346.

ACM heeft op 4 juni 2013 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

 

 

 

Documenten

Ontheffing Philips Electronics Nederland B.V. (voor gastransportnet) (PDF - 8.31 MB)
 

Bijlagen

Zienswijze Philips Electronics ontwerpbesluit ontheffing gas, 4 september 2013 (PDF - 91.58 KB) 102954 Oude ontheffing Philips Electronics Nederland B.V. (PDF - 113.93 KB)