Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Gasaansluitdienst

De Autoriteit Consument & Markt wijzigt het besluit uit 11 november 2010 over de wijziging van de TarievenCode Gas in verband met de gasaansluitdienst.

Met het besluit wijzigt ACM artikel 2.5.1.19 van de TarievenCode Gas. Daarbij verduidelijkt ACM verzamelposten die daarin vermeld staan. Een netbeheerder kan nu bij de facturering van bepaalde aansluitwerkzaamheden volstaan met het uitsplitsen van kosten naar de volgende drie verzamelposten:

  • Materiaal, gereedschap, transport en opslag;
  • Arbeid
  • Kosten van overheidswege (niet BTW).

Het besluit is een gevolg van de tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in deze zaak.

 

Documenten

Codebesluit Gasaansluitdienst (PDF - 167.33 KB)