Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp ontheffingsbesluit Academisch ziekenhuis Maastricht (voor gastransportnet)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat het Academisch ziekenhuis Maastricht een ontheffing krijgt voor het beheer van haar eigen gastransportnet.

ACM is van plan om het Academisch ziekenhuis Maastricht een ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben tot en met 12 september 2013 de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Zienswijze

Op 10 september 2013 is door Academisch Ziekenhuis Maastricht een schriftelijke reactie op het ontwerp ontheffingbesluit gegeven. Deze schriftelijke reactie staat onderaan deze pagina. ACM heeft verder geen reacties van andere belanghebbenden ontvangen.

Hoorzitting

Op 5 september 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot 15 augustus 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104350. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren.

Ontwerp ontheffingsbesluit

Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-722 20 00).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104350.

Aanvraag ontheffing

Academisch ziekenhuis Maastricht heeft de Autoriteit Consument & Markt op  21 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn gastransportnet. academisch ziekenhuis Maastricht stelt eigenaar te zijn van een gastransportnet, te Maastricht. Op het net zijn drie afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 104350.

ACM heeft op 14 juni 2013 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

 

 

Documenten

Ontwerp ontheffingsbesluit Academisch ziekenhuis Maastricht (voor gastransportnet) (PDF - 7.58 MB)
 

Bijlagen

Zienswijze Academisch ziekenhuis Maastricht gas, 10 september 2013 (PDF - 114.72 KB)