Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffing Dalkia Industriediensten B.V. (voor gastransportnet)

ACM heeft geen reacties op het ontwerpbesluit ontvangen. Op 11 oktober 2013 heeft ACM besloten om de ontheffingaanvraag goed te keuren. Het definitieve besluit staat onder aan deze pagina. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om beroep tegen dit besluit aan te tekenen.

Dalkia Industriediensten B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt op 19 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn gastransportnet. Dalkia Industriediensten B.V. stelt eigenaar te zijn van een gastransportnet, te Heerlen. Op het net zijn vier afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 104340.

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Dalkia Industriediensten B.V.een ontheffing wordt verleend.

ACM heeft op 11 februari 2013 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

ACM is van plan geen ontheffing te verlenen voor dit elektriciteitsnet. ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 1 augustus 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 12 september 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit. Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104340.

Op 5 september 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot 15 augustus 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104340. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren.

 

Documenten

Ontheffing Dalkia Industriediensten B.V. (voor gastransportnet) (PDF - 3.68 MB)
 

Bijlagen

103645 Brief en oude ontheffing gas Dalkia industriediensten B.V. (PDF - 15.19 MB) 104340 Ontwerpbesluit gas Dalkia Industriediensten B.V. (PDF - 7.4 MB)