Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffingaanvraag Century Aluminium Vlissingen B.V. (voor elektriciteitsnet)

Century Aluminium Vlissingen B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt op 15 mei 2013 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor een elektriciteitsnet. Specifiek vraagt de aanvrager om een afwijzing van de aanvraag, aangezien volgens de aanvrager sprake is van ‘net’ in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998. Century Aluminium Vlissingen B.V. stelt eigenaar te zijn van een elektriciteitsinstallatie, te Vlissingen. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 13.0265.30.

ACM zal eerste onderzoeken of er sprake is van een ‘net’ of een ‘installatie’. Mocht er wel sprake zijn van een ‘net’ dan zal ACM beoordelen of het redelijk is dat aan Century Aluminium Vlissingen B.V. een ontheffing wordt verleend.