Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gasstromen tussen Nederland, Groot Brittannië en België kunnen efficiënter

De invoering van nieuwe Europese regels voor het transport van gas over landsgrenzen en betere vormgeving van regels voor gastransport in de landen afzonderlijk kunnen de handel in gas tussen Nederland, Groot Brittannië en België efficiënter maken. Dit is de uitkomst van een marktconsultatie gehouden door de toezichthouders op de energiemarkt van deze landen.   

Het consultatiedocument van oktober jongstleden bevatte een initiële analyse van de gasstromen over de pijpleidingen BBL en IUK die Groot Brittannië met het Europese continent verbinden. Daarin was zichtbaar dat gasstromen tussen deze landen beperkt reageren op prijssignalen. Gas stroomt regelmatig van een land met een hoge gasprijs naar een land met een lage gasprijs. Ook zijn pijpleidingen niet vol op dagen wanneer de prijzen voor gas in deze landen sterk uiteen lopen. Een efficiënter gebruik van deze pijpleidingen draagt bij aan een beter functionerende gasmarkt waar uiteindelijk ook de consument van profiteert.

Respondenten op de consultatie stellen dat de aanstaande implementatie van nieuwe Europese regels voor transport van gas bestaande belemmeringen voor de handel in gas tussen landen grotendeels zullen wegnemen. Wel wijzen respondenten op enkele regelingen voor transporttarieven in afzonderlijke landen die eraan bijdragen dat gasstromen niet altijd de prijssignalen vanuit de verschillende  handelsplaatsen volgen. In het kader van de lopende Europese discussie over transporttarieven gaan de energietoezichthouders bedoelde regelingen evalueren. Daarnaast doen de toezichthouders een beroep op de beheerders van BBL, IUK en de landelijke beheerders van gastransportnetten om gezamenlijk een plan uit te werken voor tijdige dan wel vervroegde implementatie van de nieuwe Europese regels.

 

Documenten

Gasstromen tussen Nederland, Groot Brittannië en België kunnen efficiënter (PDF - 1.09 MB)