Kruimelpad

Besluit op Wob-verzoek concentratie Ricoh-Infotec

Verzoeker heeft ACM (toen nog de Raad van Bestuur van de NMa) verzocht om alle documenten die betrekking hebben op concentraties waarbij Ricoh Nederland B.V. en/of Infotec Nederland B.V. zijn betrokken. De Raad heeft dit verzoek afgewezen omdat de NMa niet over de gevraagde documenten beschikt.