Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit geschil European Directory Assistance en Tele2 over beschikbaar stellen van abonneegegevens

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 5 juni 2013 een besluit genomen in het geschil tussen European Directory Assistance N.V. (hierna: E.D.A.) en Tele2 Nederland B.V. (hierna: Tele2).

E.D.A. beheert een telefoonnummer voor nummerinformatie in België en wil haar klanten, als zij erom vragen, ook informatie over de telefoonnummers van Nederlandse abonnees verstrekken. Tele2 is van mening dat zij deze informatie niet aan een buitenlandse aanbieder hoeft te overhandigen. 

ACM heeft de redelijkheid van het verzoek van E.D.A. onderzocht, en oordeelt dat Tele2 informatie over haar Nederlandse abonnees moet overhandigen. In Europees verband is deze lijn, in overleg met de telecomtoezichthouders verenigd in BEREC, bekrachtigd, omdat het uitwisselen van gegevens ten behoeve van dergelijke diensten  goed is voor de Europese interne markt. 

In verband met de privacywetgeving is het hierbij van belang dat deze abonnees aan Tele2 toestemming hebben gegeven voor gebruik van hun gegevens voor (buitenlandse) telefoongidsen en/of nummerinformatiediensten. ACM heeft hierover het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens ingewonnen.

 

Documenten

Besluit geschil European Directory Assistance en Tele2 over beschikbaar stellen van abonneegegevens (PDF - 461.32 KB)