Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM staat samenwerkingsverband zelfstandige apotheken toe

Een samenwerkingsverband van zelfstandige apotheken die geen concurrenten van elkaar zijn, mag gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars. Dit zegt de Autoriteit Consument & Markt  in haar informele zienswijze aan de Coöperatieve Vereniging PACT U.A.

Breder toepasbaar in de zorg

“De systematiek van het gehanteerde model voor samenwerking kan ook toepasbaar zijn in andere sectoren van de zorg”, aldus bestuursvoorzitter Fonteijn. Aan de hand van vuistregels wordt gekeken welke partijen niet met elkaar concurreren en daarom gezamenlijk kunnen optreden richting de zorgverzekeraars. Daarvoor wordt een objectieve dataset gebruikt. Daar waar twijfel bestaat wordt een onafhankelijke derde ingeschakeld. De zorgverzekeraar heeft een belangrijke stem bij de inschatting van de onderlinge concurrentiedruk tussen partijen.

Meer toelichting op de mogelijkheden voor samenwerking in de zorg zijn te vinden in de Richtsnoeren voor de zorgsector.