Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM raadpleegt marktpartijen over nieuwe werkwijzen digitaal onderzoek en geprivilegieerde gegevens

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept marktpartijen, advocaten en andere betrokkenen op om te reageren op haar consultatiedocument 'ACM Werkwijze onderzoek analoge en digitale gegevens 2013' en ‘ACM werkwijze geprivilegieerde gegevens 2013’. Tevens nodigt ACM belangstellenden uit voor een bijeenkomst over deze documenten op 16 juli aanstaande.

ACM consulteert zowel over haar werkwijze analoge en digitale gegevens als over haar werkwijze geprivilegieerde gegevens. ACM geeft hierbij op hoofdlijnen weer hoe zij te werk gaat tijdens het opsporen van overtredingen van de wet- en regelgeving waarop zij toezicht houdt.

De concept ‘ACM werkwijze onderzoek analoge en digitale gegevens 2013’ is gebaseerd op juridische waarborgen die ten aanzien van betrokkene(n) in acht worden genomen. De concept ‘ACM werkwijze onderzoek analoge en digitale gegevens 2013’ is niet alleen van toepassing bij onderzoeken ter plaatse, maar ook bij het vorderen van inlichtingen. De concept ‘ACM werkwijze onderzoek analoge en digitale gegevens 2013’ bevat, in tegenstelling tot eerder gepubliceerde NMa-werkwijzen, geen beschrijving van processtappen, omdat de processtappen sterk kunnen verschillen per type onderzoek.

De concept ‘ACM werkwijze geprivilegieerde gegevens 2013’ bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van de diversen processtappen bij deze werkwijze. De werkwijze is bedoeld om betrokkenen voldoende zekerheid te bieden over de inachtneming van het recht op geprivilegieerde correspondentie met een advocaat.

Deze werkwijzen vervangen de werkwijzen van de drie toezichthouders die zijn opgegaan in ACM.

ACM ziet met belangstelling de reacties op het consultatiedocument tegemoet. ACM vraagt in het bijzonder naar suggesties die de praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde werkwijzen kunnen verbeteren.

Reacties kunnen uiterlijk 19 augustus 2013 aanstaande per post naar:
Autoriteit Consument & Markt
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
O.v.v. Consultatie ACM Werkwijzen 2013D

De bijeenkomst over de consultatie heeft tot doel de achtergrond van de documenten en de praktische uitvoering van de voorgestelde procedures nader toe te lichten en na te gaan op welke punten de werkwijzen kunnen worden verbeterd. De bijeenkomst vindt plaats op 16 juli 2013 om 13.00 uur ten kantore van ACM. U kunt zich, vóór 12 juli aanstaande, per e-mail aanmelden voor deze bijeenkomst. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

ACM verwacht de werkwijzen in het najaar van 2013 definitief vast te stellen.
 

 

Zie ook