Kruimelpad

Energiebedrijven moeten duidelijker zijn over prijzen

Het is slecht gesteld met de begrijpelijkheid van energieprijzen. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek onder consumenten. Slechts 13% van de consumenten kan de link leggen tussen het aanbod van de energieleverancier, zijn contract en de informatie op zijn nota. Dit belemmert consumenten bij het maken van een goed geïnformeerde keuze. Bovendien zorgt het voor veel afhakers bij het overstappen naar een andere energieleverancier. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Wij roepen de sector op om met duidelijke prijsinformatie te komen. Zo lang consumenten hun nota niet begrijpen, blijft het toezicht van ACM op de energieprijzen noodzakelijk. De energiesector is aan zet.”

Resultaten onderzoek

Begin april constateerde ACM al dat consumenten die overwegen over te stappen door de onduidelijke informatie van de aanbieders afhaken. Nu blijkt uit onderzoek dat ACM liet uitvoeren onder consumenten dat 87% van hen de prijsinformatie van de verschillende aanbieders moeilijk te vergelijken vindt. Dit is een probleem omdat consumenten zich hierdoor minder bewust zijn van de prijsverschillen tussen energieleveranciers en daardoor minder goed kunnen kiezen voor het gunstigste aanbod.

Aanbevelingen sector

Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek roept ACM de energiebedrijven op:

  • Uniforme begrippen te gebruiken en deze duidelijk uit te leggen
  • Het aantal prijselementen te verminderen
  • De consument een op maat gesneden aanbod en contract te presenteren
  • Aanbiedingsprijzen inclusief belastingen en BTW te vermelden
  • In alle regio’s op dezelfde tijd om te schakelen van hoog naar laag tarief.

ACM heeft met de energiebedrijven afgesproken dat zij begin juli met concrete voorstellen zullen komen om de energieprijzen op deze punten te verduidelijken. ACM zal beoordelen of de voorstellen ertoe leiden dat consumenten op basis van begrijpelijke en onderling vergelijkbare informatie een juiste keuze kunnen maken als zij overwegen over te stappen. Tot op heden waakt ACM over de redelijkheid van de prijzen die energiebedrijven aan consumenten rekenen. Wanneer energieprijzen vergelijkbaar en begrijpelijk zijn, zijn consumenten beter in staat zelf hun keuze te bepalen. Dit zal leiden tot meer concurrentie en druk op de prijzen. Zo lang dit niet het geval is, zal het toezicht van ACM op de energieprijzen noodzakelijk blijven.

Aanbevelingen consumenten

Omdat veel consumenten moeite hebben met het lezen van hun energienota en het vergelijken van aanbiedingen van verschillende leveranciers, geeft ConsuWijzer  hierover informatie. Ook is de Overstapcoach van ConsuWijzer een handig hulpmiddel voor consumenten die willen overstappen naar een andere aanbieder.

Overstapcoach van ConsuWijzer