Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM publiceert onderzoek naar gedragseconomie en mededingingstoezicht

De bestaande analysekaders van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn toereikend om effecten van gedrag mee te nemen in het mededingingstoezicht. Dit concludeert de toezichthouder uit de resultaten van een onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar de vraag wat gedragseconomie betekent voor het mededingingstoezicht. Via de gedragseconomie wordt bestudeerd hoe mensen en ondernemingen in de praktijk keuzes maken. Deze inzichten helpen bij de vraag welke instrumenten ACM kan inzetten om zo effectief mogelijk op te kunnen treden.

Op internationaal niveau is de relatie tussen de gedragseconomie en het mededingingstoezicht een actueel onderwerp. Inzichten uit de gedragseconomie benadrukken het belang van gedegen empirisch onderzoek naar consumentengedrag in concrete zaken, aldus ACM. Het komt voor dat ondernemingen slim gebruik maken van het feit dat consumenten niet altijd consistente en ‘rationale’ keuzes maken. Waar nodig, treedt ACM op om de consumenten bewust te maken van hun rechten en waar nodig te beschermen. Via het consumentenrecht pakt ACM schadelijk gedrag van ondernemers aan. Daarnaast stimuleert ACM een bewuste, actieve houding van consumenten op verschillende manieren, bijvoorbeeld via ConsuWijzer.

De bevindingen van ACM zijn mede gebaseerd op onderzoek dat Oxera, in opdracht van ACM, heeft uitgevoerd. ACM blijft de ontwikkelingen op dit gebied van gedragseconomie met grote belangstelling volgen met het oog op adequate bescherming van consumenten en een goede werking van markten.

 

Documenten

ACM publiceert onderzoek naar gedragseconomie en mededingingstoezicht (PDF - 260.52 KB)
 

Bijlagen

Oxera behavioural economics competition policy (PDF - 818.43 KB)