Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consument niet geholpen door verplichte overstromingsverzekering

Consumenten en ondernemers moeten de keuze behouden of zij bij het afsluiten van een brandverzekering ook een verzekering tegen overstromingsrisico’s willen af sluiten.

Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar zienswijze over de verplichte verzekeringsconstructie ten aanzien van verplichte overstromingsdekking die het Verbond van Verzekeraars (Verbond) in 2014 wil introduceren.

Bij een verplichte regeling kunnen ook verzekeraars niet meer zelfbepalen of zij een verzekering tegen de gevolgen van overstromingen willen aanbieden, hetgeen onwenselijk is. Als de verzekeraars de kosten van de door het Verbond van Verzekeraars voorgestelde verplichte dekking  doorberekenen aan de consumenten en ondernemers betekent dat een ongevraagde lastenverzwaring van in totaal 155 tot 310 miljoen euro per jaar.

"Door een verplichte verzekering wordt de keuzevrijheid van consument en bedrijven beperkt en  worden zij ongevraagd met een lastenverzwaring geconfronteerd terwijl de voorgestelde verzekeringsconstructie niet in een behoefte voorziet”, zegt Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt. "Verzekeraars moeten de keuze hebben of en in welke vorm zij een overstromingsdekking willen aanbieden.”

Vijftig procent van de Nederlanders woont in gebieden die niet kunnen overstromen. Een deel van de gebieden die wel kunnen overstromen, de uiterwaarden, is uitgesloten van de dekking in de verzekeringsconstructie die het Verbond voorstaat. Fonteijn: "Het geeft geen pas om consumenten gedwongen te laten betalen voor een overstromingsverzekering terwijl hun huis in een gebied staat waar geen overstromingsrisico bestaat.”

ACM oordeelt dat de verplichte verzekeringsconstructie die het Verbond voorstaat in strijd is met mededingingsregels omdat het de keuzevrijheid voor verzekeraars, consumenten en ondernemingen uitschakelt.  Voor de consumenten en bedrijven die wel risico dragen en die zich daar tegen willen verzekeren bestaan al oplossingen.  Daarnaast is volgens ACM niet gebleken dat, zoals het Verbond stelt, de overheid de voorgestelde verzekeringsconstructie zou wensen. Na raadpleging van de betrokken ministeries (ministerie van Veiligheid en Justitie, ministerie van Infrastructuur en Milieu en ministerie van Financiën) blijkt dat er geen steun is van deze ministeries voor deze verzekeringsconstructie. Ook hebben verzekeraars geen wettelijke taken of plichten ten aanzien van het dekken van het overstromingsrisico.

Ten slotte blijkt er geen maatschappelijke behoefte aan een verplichte overstromingsdekking. Uit raadpleging van belangenorganisaties voor consumenten – Consumentenbond  en Vereniging Eigen Huis –  en belangenorganisaties voor ondernemers – MKB-Nederland en VNO-NCW  – blijkt  geen steun voor de verplichte verzekeringsconstructie.