Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechter: Registratie Diginotar terecht beëindigd

De rechtbank Rotterdam heeft op 17 mei 2013 uitspraak gedaan in het beroep dat de curator van Diginotar heeft ingediend tegen de beslissing van toen nog OPTA om de registratie van Diginotar te beëindigen. OPTA, een van de toezichthouders die is opgegaan in de Autoriteit Consument & Markt, heeft de registratie in september 2011 beëindigd, omdat de betrouwbaarheid van gekwalificeerde certificaten van Diginotar als gevolg van een digitale inbraak niet langer te garanderen was. Hierdoor moest deze dienstverlener zijn uitgegeven gekwalificeerde certificaten intrekken en mocht het geen nieuwe gekwalificeerde certificaten meer uitgeven. Tegen deze beslissing heeft de curator van Diginotar bezwaar en vervolgens beroep ingesteld.

Oordeel rechter

De rechtbank laat de beslissing om de registratie van Diginotar te beëindigen in stand. De rechtbank is mening dat:

  • OPTA wel degelijk conclusies kon trekken uit de feiten die in het interim-rapport van Fox-IT zijn vastgesteld;
  • Diginotar aan verschillende (veiligheids)normen niet heeft voldaan.
  • niet kan worden uitgesloten dat frauduleuze gekwalificeerde certificaten zijn of konden worden aangemaakt;
  • nu de betrouwbaarheid van de gekwalificeerde certificaten ter discussie stond, OPTA geen andere keus had dan tot directe beëindiging van de registratie (zonder hersteltermijn) over te gaan.

Tegen deze uitspraak van de rechtbank kan de curator van Diginotar nog hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.