Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitleg regelgeving voor webshops in Benelux grotendeels uniform

De consumententoezichthouders van de drie Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) hebben na onderzoek geconstateerd dat er geen grote verschillen bestaan tussen de wetgeving rond elektronische handel in de drie Benelux-landen. De drie landen deden samen onderzoek naar in hoeverre de regelgeving voor webwinkels en de interpretatie daarvan binnen de Benelux overeenstemmen. Dit is het vierde Benelux-onderzoek (meubelsector, elektrozaken, online verkoop van concerttickets) sinds 2008 dat de drie partners voeren op het gebied van consumentenbescherming.

Online handel wordt alsmaar belangrijker. Zowel de consument als de webwinkeliers hebben er belang bij dat de geldende (internationale) normen voor grensoverschrijdende aankopen overeenstemmen ter bevordering van de interne markt. Zo wordt niet alleen de consument beter beschermd, maar ook eerlijke concurrentie onder de handelaars wordt gestimuleerd.

Veel van de consumentenregelgeving die geldt voor webwinkels is gebaseerd op Europese richtlijnen. Desondanks kunnen interpretatieverschillen tussen lidstaten ontstaan. De drie bevoegde autoriteiten onderzochten hoe het zat met o.a de algemene voorwaarden, het herroepingsrecht en de informatieverplichtingen voor webwinkels in de drie landen. Op het vlak van de algemene voorwaarden bleek overeenstemming, behalve over de koopsom die mag geëist worden wanneer men iets besteld. In België en Luxemburg mag het volledige bedrag geëist worden alvorens er geleverd wordt. In Nederland moet de webwinkelier een mogelijkheid bieden om tenminste de helft van de koopsom bij of na levering te betalen. Ook bij het herroepingsrecht zijn geen grote verschillen, behalve de wettelijke herroepingstermijn die 7 werkdagen bedraagt in Nederland en Luxemburg en 14 dagen in België. Rond de wijzen waarop de vereiste informatie moet worden vermeld (de prijs inclusief de verzendkosten, de kenmerken van het product, het herroepingsrecht, het adres van de handelaar) lopen de drie landen gelijk.

In de drie Benelux-landen is een checklist opgesteld waarmee de consument en de handelaar op eenvoudige wijze de geldende wettelijke regels kunnen nagaan en ze beter worden geïnformeerd over online aan- en verkopen. U kunt deze informatie via de nationale websites raadplegen.

 

Documenten

Uitleg regelgeving voor webshops in Benelux grotendeels uniform (PDF - 1.79 MB)