Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie NMa op consultatie van de Europese Commissie over voorzieningszekerheid, capaciteitsmechanismen en de interne markt voor elektriciteit

De NMa heeft gereageerd op een consultatie van de Europese Commissie over voorzieningszekerheid, capaciteitsmechanismen en de interne markt voor elektriciteit. De NMa heeft dit gedaan in aanvulling op een reactie van de gezamenlijke Europese energietoezichthouders (CEER). In haar reactie benadrukt de NMa het belang van goed werkende, geïntegreerde Europese energiemarkten. Onbelemmerde import- en exportmogelijkheden bieden bijvoorbeeld kansen aan flexibele Nederlandse gascentrales om bij te dragen aan de voorzieningszekerheid in omringende landen. Hierdoor wordt de beschikbare productiecapaciteit efficiënt gebruikt.

Een zogenaamd capaciteitsmechanisme houdt in dat producenten van stroom niet alleen worden betaald voor productie van elektriciteit (‘energy-only’) maar ook vergoedingen ontvangen voor het beschikbaar houden van productiecapaciteit. De NMa ziet de voorgenomen invoering van dergelijke capaciteitsmechanismen in een aantal naburige landen als een bedreiging voor het gelijke speelveld van de interne markt. Als stroomproducenten in omringende landen een extra vergoeding krijgen voor het beschikbaar houden van capaciteit kan dat de investeringsprikkels in Nederland verminderen. Hierdoor kan Nederland op termijn worden gedwongen om ook een capaciteitsmechanisme in te voeren.

De NMa pleit met de Europese Commissie voor snelle voltooiing van de interne energiemarkten, waardoor naburige landen elkaar kunnen helpen bij een dreigend energietekort. Capaciteitsmechanismen zouden pas moeten worden ingevoerd indien gebleken is dat na het wegnemen van barrières de geïntegreerde Europese energy-only markt onvoldoende voorzieningszekerheid levert. De NMa juicht initiatieven toe van de Europese Commissie om criteria op te stellen voor de verenigbaarheid van nationale capaciteitsmechanismen met de interne markt en vindt dat dergelijke mechanismen de interne markt niet mogen verstoren en in ieder geval toegankelijk zouden moeten zijn voor producenten uit andere landen.

 

Documenten

Reactie NMa op consultatie van de Europese Commissie over voorzieningszekerheid, capaciteitsmechanismen en de interne markt voor elektriciteit (PDF - 26.39 KB)