Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op Wob-verzoek PostNL

Koninklijke PostNL B.V. heeft OPTA verzocht om verstrekking van een kopie van de brief waarin Sandd B.V. een verzoek om informatie doet onder verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur voor verstrekking van alle op de aanvraag voor vergoeding van de netto kosten van de universele postdienst over 2011 van PostNL betrekking hebbende gegevens en informatie. Voorts heeft PostNL OPTA verzocht indien zij overweegt om andere documenten dan de documenten die van PostNL afkomstig zijn in het kader van dit verzoek aan Sandd te verstrekken deze ook aan PostNL te verstrekken. 

Middels dit besluit heeft OPTA besloten dat zij tot gedeeltelijke verstrekking van de door PostNL gevraagde informatie over gaat.

 

Relevante publicaties:

OPTA beoordeelt aanvraag vergoeding nettokosten PostNL

Consultatie aanvraag vergoeding universele postdienst 2011

 

Documenten

Besluit op Wob-verzoek PostNL (PDF - 155.84 KB)