Kruimelpad

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2013

Dit besluit volgt uit de Telecommunicatiewet, de Postwet, de Wet telecommunicatievoorzieningen BES en de Wet Post BES. Daarin is voorzien dat OPTA ambtenaren/personen aanwijst die belast zijn met het toezicht op de telecom- en postmarkt.

 

Documenten

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2013 (PDF - 8.34 KB)