Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie aanvraag vergoeding universele postdienst 2011

Op 28 juni 2012 heeft PostNL bij het college van OPTA een aanvraag ingediend ter vergoeding van de netto kosten van de universele postdienst over het jaar 2011 (Postwet 2009 art. 30 en 31). Het college heeft deze aanvraag in behandeling genomen. Mocht hij tot de slotsom komen dat er inderdaad sprake is van netto kosten en dat er een vergoeding moet worden toegekend aan PostNL, dan zal deze vergoeding worden omgeslagen over de postvervoerbedrijven.

Consultatie

Het college wil betrokkenen graag in de gelegenheid stellen om hun zienswijze te geven op een aantal thema’s die het college in de beoordeling relevant acht. Daartoe treft u hierbij het consultatiedocument, de openbare versie van de aanvraag van PostNL en de financiële rapportage van PostNL aan.

Zienswijze

Tot en met vrijdag 14 december 2012 kunt u uw schriftelijke zienswijze naar voren brengen. Bij het indienen van de zienswijze verzoekt het college u aan te geven of deze vertrouwelijke gegevens bevat, en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Het college verzoekt u daarbij tevens om zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw zienswijze in te dienen. Desgewenst kunt u het college verzoeken om uw schriftelijke inbreng geanonimiseerd te behandelen. Het college zal uw zienswijze betrekken in zijn besluitvorming.

 

Documenten

Consultatie aanvraag vergoeding universele postdienst 2011 (PDF - 383.91 KB)
 

Bijlagen

Opgave nettokosten 2011 PostNL (PDF - 1.53 MB) Financiële verantwoording UPD 2011 (PDF - 6.18 MB)