Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Kwaliteitsvergelijking regionale netbeheerders 2011: gemiddelde stroomuitval daalt naar 21 minuten

De NMa publiceert vandaag factsheets met daarin de prestaties van de regionale netbeheerders over 2011. Consumenten en bedrijven zien in de factsheets hoe het staat met de kwaliteit (betrouwbaarheid en veiligheid) van hun netbeheerder. Bovendien kunnen de netbeheerders onderling worden vergeleken. Niet alleen het transporttarief, maar juist ook de betrouwbaarheid van de energievoorziening vindt de NMa van belang.

In het algemeen scoren de kleinere netbeheerders Rendo en Cogas voor elektriciteit en gas het beste. Kleinere netbeheerders scoren vaak gemiddeld beter, maar hebben ook meer ‘last’ van negatieve uitschieters door incidenten. De factsheets 2011 zijn uitgebreid met gegevens over de oorzaken van de storingen in gastransportnetten, gegevens over de klachtafhandeling en over de spanningskwaliteit van de elektriciteitsnetten.

In 2011 was de gemiddelde duur van de totale stroomuitval 21 minuten. Dat zijn alle uitvalminuten in een jaar bij elkaar opgeteld. In 2010 was dit bijna 30 minuten. Endinet springt er in 2011 uit met 35 minuten. Bij Edinet heeft 1 op de 2 afnemers in 2011 te maken gehad met een stroomonderbreking. Landelijk gezien werd een op de vier huishoudens het afgelopen jaar met een stroomstoring geconfronteerd. Stedin had in 2011 de tweede hoogste uitvalduur met een gemiddelde van 25 minuten en presteerde daarmee in lijn met zijn uitvalduur in 2010.

Afgelopen jaar werd slechts een op de tweehonderd afnemers geconfronteerd met een gasstoring. De gemiddelde uitvalduur van gas was 43 seconden. Dat is weliswaar de hoogste score van de afgelopen vier jaar, maar - ook Europees gezien - nog steeds erg laag. Enexis en Endinet scoren met een uitvalduur van circa 70 seconden op jaarbasis boven het gemiddelde.

Slechts 2 à 3 procent van alle klachten wordt later afgehandeld dan de wettelijke verplichting van acht weken. De gemiddelde duur voor het afhandelen van klachten van groot- en kleinverbruikers ligt tussen de 8 en 10 werkdagen.

De regulering van de netbeheerders heeft als doel het waarborgen van de maatschappelijke belangen van een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening. De tariefregulering van netbeheerders is gericht op de betaalbaarheid van de energievoorziening. Echter, het kwaliteitsaspect speelt ook een belangrijke rol in de regulering en het toezicht van de NMa. Met het publiceren van de Factsheets Kwaliteit geeft de NMa meer inzicht in de betrouwbaarheid van de energievoorziening. De NMa vindt de regulering van kwaliteit even belangrijk als de tariefregulering van de netbeheerders. Wanneer de verhouding tussen prijs en kwaliteit niet in balans is, betekent dit dat de afnemers te veel betalen voor de kwaliteit die ze krijgen, of dat ze te weinig betalen en op termijn de kwaliteit van de netwerken achteruitgaat.