Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Hoveniers- en Bloemisterijbedrijf Hollanders B.V.

Hoveniers- en Bloemisterijbedrijf Hollanders B.V. (“Hollanders”) heeft de NMa verzocht om heroverweging van de haar in zaak 4014 / Openbaar Groen Maastricht opgelegde boete. Dit naar aanleiding van de tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) van 20 maart 2012, waarin het CBb, voor zover van belang, heeft bepaald dat er in zaak 4014 geen grondslag bestaat voor het toepassen van de door de NMa gehanteerde boeteverhoging van 30%. Hollanders verzoekt de NMa de door haar teveel betaalde 30% terug te storten. Bij besluit van 20 juni 2012 heeft de NMa geconcludeerd dat zij niet toekomt noch behoeft toe te komen aan een heroverweging van het sanctiebesluit, nu het formele rechtskracht heeft verkregen, van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden geen sprake is en er ook anderszins geen redenen zijn voor heroverweging van het besluit. Het verzoek is daarom afgewezen.   

 

Bijlagen

Besluit in zaak 7451 (PDF - 18.56 KB)