Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA legt 660.000 euro aan boetes op in grote spamzaak

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft twee ondernemingen en twee personen voor in totaal 660.000 euro aan spamboetes opgelegd. De betrokken partijen verstuurden zonder duidelijke voorafgaande toestemming van ontvangers maar liefst 400 miljoen commerciële e-mailberichten. Voor het versturen van deze berichten gebruikten zij onder meer e-mailadressen uit online enquêtes en prijsvragen van derden. Voor de bezoekers van deze sites was het onvoldoende duidelijk dat zij na online instemming met algemene voorwaarden of privacy statements, e-mailberichten konden ontvangen van allerlei adverteerders. Ook ontbrak een in de praktijk werkende afmeldmogelijkheid waardoor consumenten vaak meerdere ongevraagde e-mailberichten ontvingen. Het grote aantal klachten dat consumenten indienden bij www.spamklacht.nlwas voor OPTA aanleiding voor het starten van een onderzoek.

Boetes

De onderneming Digital Magazines B.V. en zijn bestuurder Rivièra Vastgoed B.V. zijn gezamenlijk beboet voor 330.000 euro. Een persoon handelend onder de naam van de eenmanszaak Mail Garage is een boete opgelegd van 110.000 euro. De feitelijk leidinggevende en (ex) aandeelhouder/bestuurder van Digital Magazines is beboet voor 220.000 euro. Bij de vaststelling van de boetes heeft OPTA onder meer rekening gehouden met het zeer grote aantal klachten en verstuurde spamberichten en het feit dat de overtredingen lang hebben geduurd. Partijen stuurden één tot drie jaar lang spammail. Inmiddels hebben de partijen bezwaar gemaakt tegen de opgelegde boetes.

Werkwijze

Voor het verzamelen van e-mailadressen gebruikten de overtreders meerdere methodes. Naast online enquêtes en prijsvragen bood Digital Magazines consumenten de mogelijkheid zich via een website in te schrijven voor nieuwsbrieven. De achtergelaten contactgegevens van de consument werden niet alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, maar ook opgenomen in een adressenbestand dat werd gebruikt voor het versturen van allerlei commerciële e-mailcampagnes. Ook gebruikte Digital Magazines adressenbestanden van buitenlandse ondernemingen met daarin e-mailadressen van Nederlandse consumenten.

Spamverbod

Sinds mei 2004 geldt het verbod op spam aan natuurlijke personen. Op 1 oktober 2009 is het spamverbod uitgebreid en zijn alle consumenten en bedrijven beschermd tegen spamberichten. In totaal heeft OPTA van mei 2004 tot en met april 2011 ruim 110.000 klachten ontvangen bij www.spamklacht.nl, waarvan 8.790 klachten over sms-spam en 4.645 over faxspam. Naar aanleiding van deze klachten heeft OPTA 6 dwangsommen opgelegd en 20 boetes uitgedeeld met een totale waarde van bijna 1,9 miljoen euro.