Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nieuw besluit marktanalyse ontbundelde toegang op wholesale-niveau

Het college van OPTA heeft een nieuw besluit genomen inzake de markt voor ontbundelde toegang op wholesaleniveau ('unbundled local loop' of ULL). Het college heeft dit besluit genomen nadat het College van Beroep voor het bedrijfsleven bij uitspraak van 28 oktober 2009 het marktanalysebesluit ontbundelde toegang van 19 december 2008 heeft vernietigd. De regulering van ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezel aansluitnetwerken (FttO) kwam daarmee te vervallen. De regulering voor toegang tot het koperen aansluitnetwerk en de regulering van glasaansluitingen naar huizen (FttH) heeft de rechter tijdelijk in stand gelaten. Met de publicatie van dit nieuwe marktanalysebesluit komen de verplichtingen uit het besluit van 19 december 2008 te vervallen.

In dit nieuwe marktanalysebesluit heeft OPTA een nadere onderbouwing van de marktafbakening opgenomen. OPTA heeft vastgesteld dat er sprake is van één relevante markt voor ontbundelde toegang op wholesaleniveau, waartoe zowel toegang tot het koperen- als toegang tot glasvezelaansluitnetwerken behoort. In dit besluit staat de (fysieke) wholesale toegang tot netwerkinfrastructuur centraal. Wholesale afnemers krijgen daarmee toegang tot de aansluitlijn naar huizen en bedrijven voor de levering van telefoon- en/of internetdiensten.

OPTA heeft een ontwerpversie van dit besluit van 1 februari tot 15 maart 2010 in de markt geconsulteerd. OPTA heeft de reacties van marktpartijen in dit definitieve marktanalysebesluit verwerkt.

Status

Het besluit is gedeeltelijk vernietigd door een uitspraak van het CBb.
De verplichtingen zijn ingetrokken met de inwerkingtreding van het marktanalysebesluit ontbundelde toegang (MDF-, SDF-, en ODF-access(FttH).

Nationale consultatie

Het besluit kunt u hieronder downloaden

 

Documenten

Nieuw besluit marktanalyse ontbundelde toegang op wholesale-niveau (PDF - 5.43 MB)
 

Bijlagen

Brief behorend bij besluit ontbundelde toegang op wholesale-niveau 27 april 2010 (PDF - 131.32 kB)