Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Overname in kalversector: Van Drie mag Van Dam overnemen

De Van Drie Group mag de Nederlandse activiteiten van Van Dam overnemen. De Autoriteit Consument & Markt stelt na uitgebreid onderzoek vast dat het niet waarschijnlijk is dat de overname zal leiden tot lagere inkoopprijzen van kalveren of tot uitsluiting van concurrenten.

De Van Drie Group is in de hele keten van de vleeskalversector actief. Van Drie houdt zich bezig met de productie van voer voor kalveren, de inkoop van jonge kalveren, de kalverhouderij, de kalverslachterij en de verkoop (export) van kalfsvlees. De Van Drie Group is marktleider in de kalversector. Van Dam houdt zich vooral bezig met de in- en verkoop van kalveren en de kalverhouderij.

Marktonderzoek over prijzen, overstapmogelijkheden en investeringen

De ACM heeft bekeken of de grote marktpositie van de Van Drie Group na de overname tot een beperking van de concurrentie kan leiden met schadelijke effecten als gevolg.

De ACM onderzocht of de Van Drie Group als gevolg van de overname de inkoopprijzen kan verlagen die hij betaalt aan melkveehouders en handelaren voor hun jonge kalveren. Lagere prijzen kunnen, zeker op langere termijn, leiden tot minder investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid en dierenwelzijn. Een verlaging van de inkoopprijs als gevolg van de overname lijkt echter onwaarschijnlijk. Melkveehouders en handelaren kunnen dan overstappen naar concurrenten.

De ACM heeft ook onderzocht of de Van Drie Group als gevolg van de overname de inkoopprijs voor vetgemeste kalveren kan verlagen. Dat lijkt niet het geval. Ook leveranciers van vette kalveren kunnen in dat geval overstappen naar concurrenten.

Hoewel de Van Drie Group nu al marktleider is in de kalversector, heeft deze overname geen grote gevolgen voor de concurrentie in de hele kalverketen. Het is niet waarschijnlijk dat de Van Drie Group concurrenten kan uitsluiten van de markt door bijvoorbeeld tijdelijk hoge vergoedingen te geven aan melkveehouders en handelaren bij de inkoop van kalveren.

Wat doet de ACM bij fusies en overnames?

Het is bij elke fusie of overname de vraag of direct na de transactie en in de toekomst nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen fuseren of elkaar mogen overnemen. De ACM gaat na of de markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.